Jak pronajmout byt ?

Jak pronajmout byt ?

Nájemní smlouva

Předpokladem klidného a spokojeného bydlení v nájemním bytě je vyvážená a dobře napsaná nájemní smlouva. Většina majitelů pronajímaných bytů má smlouvy vlastní, a to buď od svého právníka nebo od realitní kanceláře, která pronájem zprostředkovala. Už to je dobrý důvod si nájemní smlouvu před jejím podpisem pozorně přečíst. Pokud však smlouva neobsahuje podezřelá nebo neobvyklá ustanovení, není potřeba se jí nijak obávat. Platnost smlovy je podmíněna jejím souladem s novým občanský zákoníkem, který chrání vaše práva v dostatečné míře.

Často se v nájemních smlouvách zapomíná na popis společných částí domu, do nichž má mít nájemce přístup (například prádelna, sušárna, kočárkárna, zahrada).

Samozřejmostí je, že smlouva musí mít písemnou formu.

partial-retirement-1155468_1920-upraveny

 Základní náležitosti nájemní smlouvy jsou:

 • vyjmenování účastníků smlouvy,

 • označení bytu, jeho příslušenství a rozsah užívání,

 • stanovení výše nájemného a úhrad za plnění spojené s užíváním bytu,

 • určení délky doby trvání nájmu, a to na dobu určitou, neurčitou (popř. bez určení doby),

 • povinnosti a práva obou zúčastněných stran smlouvy,

 • podpisy účastníků.

  

Převzetí bytu
Při převzetí bytu je dobré věnovat pozornost několika podstatným věcem.

keys-1281663_1920-upraveny02

Za prvé si musíme ověřit, zda-li osoba, která nám byt předává, je k tomu oprávněna. V praxi často dochází k situaci, že předání bytu není přítomen jeho majitel a osoba, která nám byt předává k tomu nemá žádné pověření či souhlas. Co nám hrozí? Třeba, že předáme vratnou kauci (nazývá se také depozit) někomu, koho již nikdy neuvidíme. A to se nám bude majiteli při vracení bytu těžko argumentovat, že jsme to předali paní, jejíž jméno si už nepamatujeme.

Nezbytnou součástí předání bytu je předávací protol. Ten musí v dostatečné míře postihnout nejen celkový stav bytu, ale také jeho vybavení.

Pokud narazíte na nějaké vady, trvejte na jejich zapsání do předávacího protokolu. Jedině jejich zadokumentováním se do budoucna vyhnete úhradám za poškození, které jste sami nezpůsobili. Výborným pomocníkem nám může být fotoaparát nebo mobilní telefon, na který nafotíme objevené nedostatky.

Ačkoli tyto náležitosti předávací protokol neobsahuje, měl by vám předávající ukázat, kde jsou umístěny uzávěry plynu, vody a vypínače elektrické energie. Platí-li v bytovém domě domovní řád, měli byste se s ním seznámit.

Základní náležitosti předávacího protokolu jsou:

 • označení účastníků nebo jejich zástupců, kteří se předání účastní,

 • seznam a popis vybavení bytu, které je nájemce oprávněn užívat spolu s bytem,

 • popis stavu bytu, zjištěných závad (např. nefunkční elektrická trouba) a poškození (např. prasklé umyvadlo),

 • seznam a počet předávaných klíčů od bytu a společných prostor v domě,

 • stav, sériové číslo a umístění měřících zařízení pro odečet stavu odebrané vody, tepla, plynu a elektřiny,

 • výčet dokumentace předávané nájemci spolu s vybavením bytu (např. návod k obsluze plynového kotle či elektrických přístrojů).

 ___________________________

Zajímají vás další podrobnosti nebo máte k této problematice nějaké dotazy?

Napište mi, rád vám odpovím.

 zdroj: Novinky.cz; dTest

Přihlašte se k odběru článků

Jednou do měsíce tipy a rady e-mailem zdarma

zpracováním osobních údajů