Používáme cookies k optimalizaci našich webových stránek a našich služeb. Další informace o cookies najdete zde.

Nastavení


Pozemek Moravany

 

v sousedství zastavitelných ploch

určených k bydlení v rodinných domech

součást dalšího rozvoje obce

Popis nemovitosti

Obec Moravany se nachází 6 kilometrů jihozápadně od Brna na okraji Dyjsko-svrateckého úvalu.

Žije zde 3400 obyvatel, má samostatnou územní samosprávu a patří mezi oblíbené rezidenční lokality Brňanů.

mapy02

  

Pozemek p.č. 1013/274 o výměře 3616 m2 (na snímku katastrální mapy je vyznačen jako modrý obdélník vedle názvu obce), který je v současnosti veden jako orná půda, je zapsán na listu vlastnictví č. 478 pro katastrální území Moravany u Brna, obec Moravany u Katastrálního úřadu pro Jihomoravský kraj, katastrální pracoviště Brno-venkov.

kn001

 

Nabízený pozemek se nachází vedle zastavitelné plochy „Při ulici Hlavní“ s označením Z22 určené nad rámec platného územního plánu k bydlení v rodinných domech.

Podmínkou využití je:

- napojení lokality na místní komunikační síť

- napojení na veřejnou technickou infrastrukturu

- respektování limitů využití území

up04

up-budouci_rozvoj-legenda02

 

 

Budoucí využití předmětného pozemku lze řešit v rámci napojení na zastavitelnou plochu Z22 popř. Z16 nebo studií na samostatnou zastavitelnou plochu.

Tato řešení předpokládají změnu stávajícího územního plánu.

 

Napojení pozemku na místní komunikační síť je možné ve dvou variantách.

První variantou je napojení dohodou nebo odkoupením části pozemků od soukromých vlastníků pozemků plochy Z22.

Poznámka: Dohoda ani odkoupení části pozemků plochy Z22 není v současnosti s jejich majiteli žádným způsobem předjednáno.

up02-komunikace-1varianta

up01-komunikace-legenda02   

 

 

Druhou variantou je napojení přes obecní pozemky v rámci dalšího rozšiřování zastavitelných ploch.

up02-komunikace-2varianta

 

 

Zásobování vodou pozemku lze realizovat protažením sítí přes území zastavitelné plochy Z22.

up-voda

up-voda-legenda

 

 

Odkanalizování pozemku lze řešit stejným způsobem přes území zastavitelné plochy Z22.

up-kanalizace

up-kanalizace-legenda  

 

 

Dodávku elektrické energie a plynu lze zajistit napojením na zasíťování stávající výstavby.

up-el_a_plyn

up-el_a_plyn-legenda

 

Z pohledu ochrany zemědělského půdního fondu se pozemek nachází ve III.ochranném pásmu, což výrazně usnadňuje jeho zastavitelnost.

up-zpf

 up-zpf-legenda 

 

Nejpravděpodobnější možností využití pozemku je budoucí kompletní přeparcelování lokality (vyznačena žlutě) zahrnující předmětný pozemek, a to v rámci studie rozšiřující zastavitelné plochy východním směrem od současného intravilánu obce. Takové řešení je z pohledu komplexního rozvoje celé lokality Moravan nejpřijatelnější jak pro stávající místní samosprávu tak pro dotčené orgány státní správy.

Z pohledu dlouhodobého rozvoje obce se propojením této lokality se stávajícím obytným komplexem „Nová ves“ jedná o logické a současně nejlepší řešení dalšího rozvoje výstavby obce v horizontu následujících 15-30 let.

 

up-budouci_rozvoj04

up-budouci_rozvoj-legenda02   

 

 

 

 

Fotogalerie

Líbí se Vám moje prezentace?

I Vaše nemovitost může mít atraktivní nabídku.

Napište mi přes kontaktní formulář nebo zavolejte.

Kontaktní formulář