ÚSCHOVA KUPNÍ CENY ?!?

ÚSCHOVA KUPNÍ CENY ?!?

Čas od času se objeví ve zprávách titulek: „Advokát zpronevěřil miliony“ nebo „Majitelka realitní kanceláře odcizila peníze klientů“. Jak se nenechat napálit? A hlavně jak nepřijít o peníze?

Při prodeji bytu, domu, pole, zkrátka nemovitostí, je potřeba změnu vlastnictví zapsat do registru katastrálního úřadu. Doba mezi domluvením obchodu formou kupní smlouvy a přepsáním vlastnictví na nového majitele je obvykle nejméně jeden měsíc, někdy však déle. V tomto odobí je potřeba zajistit, aby prodávající dostal zaplaceno a kupující získal nemovitost. K tomuto účelu slouží institut úschovy. Při převodech nemovitostí se nejběžněji používají tyto 4 typy úschovy: notářská, bankovní, advokátní a úschova u realitní kanceláře. Jaké jsou výhody, nevýhody a rizika těchto typů?

Notářská úschova

Je všeobecně vnímána jako nejbezpečnější způsob zajištění převodu peněz. Ve skutečnosti však není nejvhodnější. V rámci svých povinností vykonává notář velice rozmanité úkony, z čehož vyplývá jeho největší nevýhoda - není specialistou na nemovitosti. Z praxe jsou známy případy, kdy na sepsání smlouvy budete čekat i několik týdnů a cena, která se řídí notářskými tarify, není také z nejlevnějších.

Bankovní úschova

S rozvojem produktů na hypotéčním trhu nabízí dnes tuto možnost většina bank. Veřejností je vnímána jako bezpečná a levnější než u notáře. Nevýhodou je, že s bankou nelze diskutovat o jakýchkoliv úpravách úschovní smlovy a také, že banka nedokáže uschovat související dokumenty, což je pro bezpečnou transakci velice podstatné.

Advokátní úschova

Jedná se o nejrozšířenější službu na trhu. Co se týče rizika, objevují se čas od času zprávy o zpronevěrách advokátů, ale s ohledem na počty realizovaných transakcí jsou tyto excesy srovnatelné se selháváním notářů. Navíc vzhledem k možnosti úschovy kupní smlouvy a pravomoci ověřovat podpisy není žádná jiná instituce schopna celý proces převodu nemovitosti zajistit v takovém rozsahu a variabilitě. Cena je srovnatelná, ne-li nižší, než u předchozích.

Úschova u realitní kanceláře

Možná mne za to nebudou mít někteří realitní makléři rádi, ale tato varianta je nejvíce riziková. Troufám si tvrdit, že ani velké realitní kanceláře nejsou schopny zajistit dostatečnou bezpečnost transakce, nemluvě o nezkušených jedincích. Nespornou výhodou však je, že pokud tuto službu zajišťuje realitní makléř ve spolupráci s advokátem, je tato služba ve spojení s prodejem nemovitosti na současném trhu nejkomplexnější. Navíc pro prodávajícího i kupujícího bez dalších výdajů. Solidní realitní makléř totiž platbu za tuto službu zahrne do své provize.

Přihlašte se k odběru článků

Jednou za dva měsíce tipy a rady e-mailem zdarma

zpracováním osobních údajů